Eit førebels olje-register
trykk på knappane med oljenamn