top of page
logo gjennomsiktig svart.png
logo gjennomsiktig svart.png

Rendedal Gard
Vetlefjorden

 

Videoen er laga av @rubensoltvedt. www.rubensoltvedt.com
Det er også han som har teke dei fleste bildene på sida her.
De ser nok forskjel på mine amatørbilete og hans 

bottom of page