top of page
RUBS07042.jpg

Vi er veldig glad i å jobbe med jorda alle mann.

Så, passe på og ikkje minst plukke og ete

- rett frå åkeren.

Smakfullt og heilt naturleg!

Me brukar ikkje kunstgjødsel og sprøytemiddel i åkeren.

Me lagar kompost sjølv, og brukar elles plantedekke og grønngjødsling som vil seie at levande plantar brukast for å forbetre jorda. 

Sommaren 2020 gjekk me opp steget å dyrke for sal. (for hånd) 
Det var eit stort steg med mykje arbeid - men og mykje glede, god mat og glade kundar. 

No står sesongen 2022 for tur, og me utvidar stadig og forbetrer dyrkingsmetodane våre så me får mykje gode grønnsaker til familiane og serveringsstadane rundt oss. 

bottom of page