Velkommen til vår familie

2017-05-05 14.06.40.jpg
2013-10-07 14.07.41.jpg

Renate Rendedal

2018-08-25 14.53.59.jpg

Bård Kjetil Seim

41540780_2158849247482143_75338092592643

Trygve

Oline

Renate er odelsjenta som kjem frå garden, den daglege bonden og pønsker ut mange prosjekt :) 

Bård Kjetil driv sitt eige snekkerfirma og jobbar fullt med det, og hjelper heime på garden i fritida. 

Trygve er fødd i 2014 så er fysteklassing 

Oline er fødd i 2015 og er førskulejente
Begge likar å være med på arbeidet på garden, men held sjølvsagt ikkje ut like lenge som mamma og pappa. 

Så her har vore kreative løysingar med vatn-leiker i fjøset i lamminga eller badebasseng i åkeren. 

Trygve likar nok best arbeidet i åkeren og ønsker seg sin eigen parsell sommaren 2021, han vil selge grønsaker og gi pengar til dei fattige. 

Oline er mest glad i fjøsen og dyra der, ho har sine favorittsauer Dalia og Prikkeline. 
 

102916544_10157100643596697_924278244278