Velkommen til vår familie

Renate Rendedal

Bård Kjetil Seim

Trygve

Oline

Renate er odelsjenta som kjem frå garden, den daglege bonden og pønsker ut mange prosjekt :) 

Bård Kjetil driv sitt eige snekkerfirma og jobbar fullt med det, og hjelper heime på garden i fritida. 

Trygve er fødd i 2014 så er fysteklassing 

Oline er fødd i 2015 og er førskulejente
Begge likar å være med på arbeidet på garden, men held sjølvsagt ikkje ut like lenge som mamma og pappa. 

Så her har vore kreative løysingar med vatn-leiker i fjøset i lamminga eller badebasseng i åkeren. 

Trygve likar nok best arbeidet i åkeren og ønsker seg sin eigen parsell sommaren 2021, han vil selge grønsaker og gi pengar til dei fattige. 

Oline er mest glad i fjøsen og dyra der, ho har sine favorittsauer Dalia og Prikkeline. 
 

47237714

©2019 by Rendedal Gard. Proudly created with Wix.com