top of page
RUBS0486 LH2.jpg

Renate er odelsjenta som kjem frå garden, den daglege bonden og pønsker ut mange prosjekt :) 

Bård Kjetil driv sitt eige snekkerfirma og jobbar fullt med det, og hjelper heime på garden i fritida. 

Trygve er fødd i 2014, Oline er fødd i 2015 så begge går på skulen.
Begge likar å være med på arbeidet på garden, men held sjølvsagt ikkje ut like lenge som mamma og pappa. 

Så her har vore kreative løysingar med vatn-leiker i fjøset i lamminga eller badebasseng i åkeren. 

Trygve likar nok best arbeidet i åkeren og ønsker seg sin eigen parsell, han vil selge grønsaker.

Oline er mest glad i fjøsen og dyra der, ho har sine favorittsauer Dalia og Prikkeline. 

 

I November 2021 kom veslesyster Astrid, me gler oss til å ta ho med på gardens eventyr, oppturar og nedturar :) 
 

RUBS0668-2.jpg
2021-05-12 18.47.57.jpg

Dei gamle bileta var så søte, så eg let dei ligge her 

102916544_10157100643596697_924278244278
2017-05-05 14.06.40.jpg
2013-10-07 14.07.41.jpg
2018-08-25 14.53.59.jpg
41540780_2158849247482143_75338092592643
bottom of page